Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад

Јавне набавке

Врста: Добра
Рок за достављање понуде:: 23/11/2017
Врста: Добра
Рок за достављање понуде:: 27/11/2017
Врста: Услуге
Рок за достављање понуде:: 15/11/2017
Врста: Добра
Рок за достављање понуде:: 20/11/2017
Врста: Услуге
Рок за достављање понуде:: 20/11/2017
Врста: Радови
Рок за достављање понуде:: 13/11/2017

ОПОМЕНЕ, РЕПРОГРАМИ И ПРИГОВОРИ