Dizel crpna stanica „Plavna” je izgrađena 1912. godine na levoj obali Dunava u blizini naselja Plavna u stilu secesije i bila je najveća crpna stanica na Balkanu. Pored toga, smatra se da je među prvima na dizel pogon u Evropi, u vreme kada su se koristile parne pumpe. Imala je dva motora od 300 konjskih snaga i centrifugalne „Ganz” pumpe kapaciteta 2 x 2,5 m3/s, što je bilo veoma moćno u to vreme. Uz to, motor i pumpa bili su direktno povezani što je doprinelo smanjenju gubitaka i poboljšanju uslova za rad u objektu.

Pumpe su transportovane brodom iz fabrike „Ganz” u Budimpešti. U okviru kompleksa nalazi se još nekoliko objekata koji su korišćeni za funkcionisanje same crpne stanice. Barem jedan od ovih objekata može biti iskorišćen kao izložbeni prostor. Objekti su snabdevani električnom energijom pomoću dva generatora koji su bili spojeni sa pumpnim agregatima. U okviru kompleksa postoji i rezervoar za dizel gorivo u originalnom stanju, što može predstavljati atrakciju za posetioce.

Jedan od interesantnih predloga je da se preseče jedna stranica rezervoara i zatvori neprobojnim staklom kako bi posetioci bili u prilici da vide njegovu unutrašnjost. Dizel crpna stanica „Plavna” se nalazi na biciklističkoj ruti Euro Velo 6, još uvek je u funkciji i deo je zaštićenog kompleksa tvrđave u Baču.