Дизел црпна станица „Плавна” је изграђена 1912. године на левој обали Дунава у близини насеља Плавна у стилу сецесије и била је највећа црпна станица на Балкану. Поред тога, сматра се да је међу првима на дизел погон у Европи, у време када су се користиле парне пумпе. Имала је два мотора од 300 коњских снага и центрифугалне „Ганз” пумпе капацитета 2 x 2,5 m3/с, што је било веома моћно у то време. Уз то, мотор и пумпа били су директно повезани што је допринело смањењу губитака и побољшању услова за рад у објекту.

Пумпе су транспортоване бродом из фабрике „Ганз” у Будимпешти. У оквиру комплекса налази се још неколико објеката који су коришћени за функционисање саме црпне станице. Барем један од ових објеката може бити искоришћен као изложбени простор. Објекти су снабдевани електричном енергијом помоћу два генератора који су били спојени са пумпним агрегатима. У оквиру комплекса постоји и резервоар за дизел гориво у оригиналном стању, што може представљати атракцију за посетиоце.

Један од интересантних предлога је да се пресече једна страница резервоара и затвори непробојним стаклом како би посетиоци били у прилици да виде његову унутрашњост. Дизел црпна станица „Плавна” се налази на бициклистичкој рути Еуро Вело 6, још увек је у функцији и део је заштићеног комплекса тврђаве у Бачу.