Парна пумпа која се налази код Жабаљског моста на реци Тиси изграђена је 1898. године. Имала је највећи капацитет у то време на простору Војводине и шире. Парни погон од 2×125 коњских снага покретале су две центрифугалне црпке, чији је максимални капацитет био 2,530 литара воде у секунди. Изграђена је као део система за одводњавање у жабаљско-чурушком риту. Сливно подручје које је ова пумпа исушивала заузимало је око 10,000 хектара.

Након 74 године успешног рада, пумпа је конзервирана и намењена „музејској колекцији”. Она данас потврђује значајну историјску вредност хидротехничких достигнућа 19. века. Неопходно је улагање за рестаурацију зграде парне пумпе како би била отворена за посетиоце. Налази се на магистралном путу Нови Сад-Зрењанин близу обале реке Тисе.