U Vojvodini se odvodnjava ukupno 1.776.509 ha zemljišta:

  • Bačka i Banat 1.423.076 ha
  • Srem 353.433 ha

Ukupna dužina kanala za odvodnjavanje iznosi 20.094 km:

  • Bačka i Banat 15.023 km
  • Srem 5.071 km

Izgrađena sistemi za odvodnjavanje

  • Broj sistema 303
  • Kanali 20.094 km
  • Gustina kanala 12,5 m/h
  • Crevna drenaža 45.146 ha
  • Crpne stanice 155 sa 437 m3/s