ПРОЈЕКТИ ИЗ АБУ ДАБИ ФОНДА

Прва фаза радова из Абу Даби фонда

Друга фаза радова из Абу Даби фонда

______________________________________________________________________________

ПРОЈЕКТИ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

ЕУ пројекти у току

Завршени ЕУ пројекти

Српско-румунска делегација

______________________________________________________________________________

OСТАЛИ ПРОЈЕКТИ

Изградња црпне станице на каналу Јарачка јарчина и транзитног цевовода од црпне станице до акумулација Борковац и Павловци