PROJEKTI IZ ABU DABI FONDA

Prva faza radova iz Abu Dabi fonda

Druga faza radova iz Abu Dabi fonda

______________________________________________________________________________

PROJEKTI IZ FONDOVA EVROPSKE UNIJE

EU projekti u toku

Završeni EU projekti

Srpsko-rumunska delegacija

______________________________________________________________________________

OSTALI PROJEKTI

Izgradnja crpne stanice na kanalu Jaračka jarčina i tranzitnog cevovoda od crpne stanice do akumulacija Borkovac i Pavlovci