Програм изградње система за наводњавање у Војводини преко Абу Даби фонда представља крупан корак у даљем развоју наводњавања, рационалном коришћењу водних ресурса и ширењу могућих површина за наводњавање.

Прва фаза

Прва фаза изградње система за наводњавање у Војводини из Абу Даби фонда обухватала је 11 пројеката, који су се односили на уређење каналске мреже и објеката на двонаменским системима „Међа“, „Итебеј I“, „Јанков мост I и II“ и  „Речеј“, затим, изградњу црпних станица „Јегричка“, „Песир“ и „Калоча“, те уређење каналске мреже и објеката на регионалним подсистемима „Нова Црња-Житиште“, „Тиса-Палић“, „Кикинда“ и „Мали Иђош“. 

Прва фаза изградње система за наводњавање у Војводини из Абу Даби фонда била је вредна око 15 милиона евра, а омогућено је наводњавање нових 37.000 хектара земљишта.

Двонаменски систем „Међа“

Двонаменски систем „Итебеј“

Двонаменски систем „Јанков мост I и II“

Двонаменски систем „Речеј“

ЦС „Јегричка“

ЦС „Песир“

ЦС „Калоча“

Регионални подсистем „Нова Црња – Житиште“

Регионални подсистем Тиса – Палић

Регионални подсистем „Кикинда“

Регионални подсистем „Мали Иђош“