Program izgradnje sistema za navodnjavanje u Vojvodini preko Abu Dabi fonda predstavlja krupan korak u daljem razvoju navodnjavanja, racionalnom korišćenju vodnih resursa i širenju mogućih površina za navodnjavanje.

Prva faza

Prva faza izgradnje sistema za navodnjavanje u Vojvodini iz Abu Dabi fonda obuhvatala je 11 projekata, koji su se odnosili na uređenje kanalske mreže i objekata na dvonamenskim sistemima „Međa“, „Itebej I“, „Jankov most I i II“ i  „Rečej“, zatim, izgradnju crpnih stanica „Jegrička“, „Pesir“ i „Kaloča“, te uređenje kanalske mreže i objekata na regionalnim podsistemima „Nova Crnja-Žitište“, „Tisa-Palić“, „Kikinda“ i „Mali Iđoš“. 

Prva faza izgradnje sistema za navodnjavanje u Vojvodini iz Abu Dabi fonda bila je vredna oko 15 miliona evra, a omogućeno je navodnjavanje novih 37.000 hektara zemljišta.

Dvonamenski sistem „Međa“

Dvonamenski sistem „Itebej“

Dvonamenski sistem „Jankov most I i II“

Dvonamenski sistem „Rečej“

CS „Jegrička“

CS „Pesir“

CS „Kaloča“

Regionalni podsistem „Nova Crnja – Žitište“

Regionalni podsistem Tisa – Palić

Regionalni podsistem „Kikinda“

Regionalni podsistem „Mali Iđoš“