Одржано прво заседање Српско – румунске комисије за одрживо управљање прекограничним водама

Од 22. до 24. јуна у Београду одржано је прво заседање Српско – румунске комисије за одрживо управљање прекограничним водама.

Ова комисија основана је у складу са чланом 17. Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о сарадњи у области одрживог управљања прекограничним водама, који је потписан 5. јуна 2019. године у Букурешту, а ступио на снагу 11. септембра 2020. године, након последње нотификације о испуњењу унутрашњих законских поступака двеју страна.

Са правног аспекта, Комисија је следбеник Југословенско – румунске хидротехничке комисије, а овим заседањем, на основу договора председника, настављена је сарадња на новим основама.