Održano prvo zasedanje Srpsko – rumunske komisije za održivo upravljanje prekograničnim vodama

Od 22. do 24. juna u Beogradu održano je prvo zasedanje Srpsko – rumunske komisije za održivo upravljanje prekograničnim vodama.

Ova komisija osnovana je u skladu sa članom 17. Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama, koji je potpisan 5. juna 2019. godine u Bukureštu, a stupio na snagu 11. septembra 2020. godine, nakon poslednje notifikacije o ispunjenju unutrašnjih zakonskih postupaka dveju strana.

Sa pravnog aspekta, Komisija je sledbenik Jugoslovensko – rumunske hidrotehničke komisije, a ovim zasedanjem, na osnovu dogovora predsednika, nastavljena je saradnja na novim osnovama.