Друга фаза изградње система за наводњавање у Војводини из Абу Даби фонда је у току, обухвата 10 пројеката, за које је предвиђено да ће бити окончани до краја 2021. године.

То су следећи пројекти: изградња црпне станице и потисног цевовода на Регионалном подсистему „Мали Иђош“, изградња бране и акумулације Мали Иђош, изградња и опремање Црпне станице „Јабука“ на двонаменском систему „Надела“, изградња и опремање Црпне станице „Стари Бановци“ на Регионалном подсистему „Источни Срем“, изградња магистралноиг канала СБ-о на истом подсистему, затим, санација доводног канала и уређење водотока на Регионалном подсистему „Плазовић“, изградња Црпне станице „Крстур“, уређење каналске мреже на Регионалном подсистему „Кикинда“, уређење каналске мреже на двонаменском систему „Перлек“ и изградња Црпне станице „Манђелос 3“.

Радови у другој фази вредели су око 13,3 милиона евра и њима ће бити омогућено наводњавање на нових 30.612 хектара земљишта у Банату, Бачкој и Срему.

Регионални подсистем Мали Иђош – црпна станица, потисни цевовод, канал Мали Иђош – Његушево

Регионални подсистем Мали Иђош – Брана и акумулација Мали Иђош

Двонаменски систем Надела – црпна станица Јабука, Главни јабучки канал и спој са регионалним подсистемом Надела

Регионални подсистем Плазовић – доградња водотока Плазовић, доводног канала, опремање црпне станице и главног канала

Регионални подсистем Нови Кнежевац I фаза – црпна станица Крстур и веза са главним новокнежевачким каналом

Регионални подсистем Кикинда – системи Велики и Наковски

Двонаменски систем Перлек – Бачко Петрово Село

Петровци, ЦС Манђелос 3 и пратећи објекти