Druga faza izgradnje sistema za navodnjavanje u Vojvodini iz Abu Dabi fonda je u toku, obuhvata 10 projekata, za koje je predviđeno da će biti okončani do kraja 2021. godine.

To su sledeći projekti: izgradnja crpne stanice i potisnog cevovoda na Regionalnom podsistemu „Mali Iđoš“, izgradnja brane i akumulacije Mali Iđoš, izgradnja i opremanje Crpne stanice „Jabuka“ na dvonamenskom sistemu „Nadela“, izgradnja i opremanje Crpne stanice „Stari Banovci“ na Regionalnom podsistemu „Istočni Srem“, izgradnja magistralnoig kanala SB-o na istom podsistemu, zatim, sanacija dovodnog kanala i uređenje vodotoka na Regionalnom podsistemu „Plazović“, izgradnja Crpne stanice „Krstur“, uređenje kanalske mreže na Regionalnom podsistemu „Kikinda“, uređenje kanalske mreže na dvonamenskom sistemu „Perlek“ i izgradnja Crpne stanice „Manđelos 3“.

Radovi u drugoj fazi vredeli su oko 13,3 miliona evra i njima će biti omogućeno navodnjavanje na novih 30.612 hektara zemljišta u Banatu, Bačkoj i Sremu.

Regionalni podsistem Mali Iđoš – crpna stanica, potisni cevovod, kanal Mali Iđoš – Njeguševo

Regionalni podsistem Mali Iđoš – Brana i akumulacija Mali Iđoš

Dvonamenski sistem Nadela – crpna stanica Jabuka, Glavni jabučki kanal i spoj sa regionalnim podsistemom Nadela

Regionalni podsistem Plazović – dogradnja vodotoka Plazović, dovodnog kanala, opremanje crpne stanice i glavnog kanala

Regionalni podsistem Novi Kneževac I faza – crpna stanica Krstur i veza sa glavnim novokneževačkim kanalom

Regionalni podsistem Kikinda – sistemi Veliki i Nakovski

Dvonamenski sistem Perlek – Bačko Petrovo Selo

Petrovci, CS Manđelos 3 i prateći objekti