Ревитализација навигационе структуре канала Бегеј – BEGA

WASIDCA

Комплексно уређење водопривреде подручја канала Баја-Бездан – BABECA

Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области – ECOWAM

Јачање сарадње између планирања управљања речним сливом и превенције ризика од поплава ради унапређења статуса вода у сливу реке Тисе – JOINTISZA

Унапређење мониторинга суше и сувишних унутрашњих вода за подршку водопривреди и смањењу ризика везаних за екстремне временске услове – WATERatRISK