Revitalizacija navigacione strukture kanala Begej – BEGA

WASIDCA

Kompleksno uređenje vodoprivrede područja kanala Baja-Bezdan – BABECA

Ekološko upravljanje vodama protiv ekstremnih vremenskih uslova u pograničnoj oblasti – ECOWAM

Jačanje saradnje između planiranja upravljanja rečnim slivom i prevencije rizika od poplava radi unapređenja statusa voda u slivu reke Tise – JOINTISZA

Unapređenje monitoringa suše i suvišnih unutrašnjih voda za podršku vodoprivredi i smanjenju rizika vezanih za ekstremne vremenske uslove – WATERatRISK