Unapređenje monitoringa suše i suvišnih unutrašnjih voda za podršku vodoprivredi i smanjenju rizika vezanih za ekstremne vremenske uslove – WATERatRISK

(INTERREG – IPA program prekogranične saradnje Mađarska – Srbija)

Vodeći partner na projektu WATERatRISK je Univerzitet u Segedinu, a ostala četiri su Vodoprivredna direkcija Donjeg Potisja,  Prirodno-matematički fakultet i Poljoprivredni fakultet  u Novom Sadu i Javno Vodoprivredno Preduzeće Vode Vojvodine. Ukupna vrednost radova iznosi oko 860.000 evra. 

Ekstremni vremenski uslovi, intenzivirani usled klimatskih promena sve češće dovode do hidroloških nepogoda. Među njima, suša i suvišne unutrašnje vode imaju najveći prostorni obuhvat, kao i najveći obim negativnih uticaja na agro-ekonomski potencijal kao i na održivi razvoj u pograničnom području Mađarske i Srbije. Uprkos ranijim pokušajima da se izvrši procena i mitigacija rizika povezanih sa ovim vidom prirodnih hazarda, ona još uvek nije dostigla odgovarajući nivo kada je reč o elementima koji bi se koristili u operativne svrhe. Budući da su već pomenuti izazovi regionalnog karaktera i da pogađaju jugoistočnu Mađarsku i Vojvodinu, rešenja je moguće dobiti samo zajedničkim delovanjima.

Ovaj projekat ima za primarni cilj razoj inovativnih i usklađenih rešenja monitoringa i operativnih planova upravljanja vodama kako bi se omogućilo izdavanje ranih upozorenja, kao i korišćenje rezultata za aktivno delovanje i operativne svrhe. Sam vrhunac zajedničkih istraživanja biće osnivanje zajedničkog HUSRB-CB centra za praćenje suša i suvišnih unutrašnjih voda, odgovornog za buduća istraživanja i razvoj, implementaciju novih tehnika monitoringa i upravljanja vodama za potrebe poljoprivrede, komunikaciju i povezivanje.

Rezultati projekta će u mnogome doprineti prekograničnom upravljanju vodama, sistemu prevencije kao i podizanju ekološkog kvaliteta voda, minimiziranju efekata suše i suvišnih unutrašnjih voda. Pored toga, rezultati će biti od izuzetnog značaja kada je reč o održivom razvoju i prilagođavanju različitih sektora, kao i celog prekograničnog regiona klimatskim promenama.

Projakat je osmišljen i koncipiran tako da ga mogu implementirati najznačajnija tela i istraživačko-naučni centri u regionu.

Realizacija je započeta 2017, a planirano je da sve bude gotovo do 2019. godine.