ЧИСТА ВОДА, ЧИСТА ЉУБАВ

ЈВП „Воде Војводине“ објављује наградни конкурс под називом „Чиста вода, чиста љубав“ за дизајн знака овогодишње регате, која ће се одржати од 24. јуна до 3. јула на каналима ДТД и Дунаву.

Организацијом регате желимо не само да промовишемо рекреативну пловидбу и наутички туризам, већ и да укажемо на еколошке потенцијале војвођанских река и приобаља.

Tема наградног конкурса за графички дизајн знака овогодишње регате је заштита животне средине – екологија. Право учешћа конкурсу имају студенти Факултета техничких наука, Смер графичко инжењерство и дизајн, Универзитета у Новом Саду.

Пропозиције конкурса можете наћи ОВДЕ