Novi Sad, 4.11.2008.

U Senti je juče upriličena primopredaja izuzetno vredne opreme koju je JVP „Vode Vojvodine“ nabavilo od poznate budimpeštanske firme Ganz Energetika i specijalizovanih domaćih proizvođača. U kupovinu opreme, odnosno  6 velikih mobilnih pumpi iz Ganz Energetike  i isto toliko pontona domaće proizvodnje uloženo je gotovo pola miliona evra. Pumpe i pontoni prvenstveno su  namenjeni  za odvodnjavanje i navodnjavanje, ali se u slučaju potrebe  mogu koristiti i u sistemu civilne zaštite.

Pumpe su kapaciteta 500 litara u sekundi, odnosno tri do četiri puta su efikasnije od onih sa kojima je JVP „Vode Vojvodine“ do sada raspolagalo. Prevashodna namena pumpi jeste odvođenje suvišnih voda  iz naselja i sa poljoprivrednih površina u slučaju velikih količina padavina, ali se one u sušnim periodima mogu koristiti i za navodnjavanje. Sa kapacitetom od 500 litara u sekundi  mogu obezbediti vodu za navodnjavanje od 800 do 1.000 hektara zemljišta. Pored već 6 kupljenih pumpi, JVP „Vode Vojvodine“ planira da do kraja 2010. godine nabavi još 20 do  30 takvih pumpi.

U nameri da nove, moćne pumpe budu što efikasnije i mobilnije odlučeno je da se pored pumpi nabave i pontoni veličine 7,2×4 metra koji će se osim kao platforme za pumpe moći koristiti i u vanrednim situacijama kao prevozno sredstvo na vodi,  primera radi u slučaju odbrane od poplava. Dodatna prednost pontona, koji pojedinačno mogu preneti i teret do 15 tona, jeste činjenica da se četiri pontona mogu spojiti u jedan, pa se na taj način dobija platforma za prevoz velikog broja ljudi ili velikih količina tereta. Nije zanemarljiv ni podatak da svaki od pontona može bez većih problema pristati i na najnepristupačnije delove obale što je veoma važno u slučaju odbrane od poplava.

Prema zahtevu JVP „Vode Vojvodine“, pontone (jedinstvene u našoj zemlji), napravili su „Brodomont“ Novi  Bečej i „Tamp“ Senta, a sve pod stručnim nadzorom „Jugoregistra“, kao ovlašćene kuće. Do kraja godine biće isporučeno još 6 pontona koji se prave u preduzeću „Utva“ kod Zrenjanina.

Primopredaji vredne opreme prisustvovali su između ostalih,  direktori JVP „Vode Vojvodine“, Branislav Radanović i Laslo Šikloški iz „Ganz-a“, a susret na visokom nivou iskorišćen je i za potpisivanje ugovora o remontu crpnih stanica „Mali rit“, „Lanka Birda“, „Plavna“ i „Medenjača“. Za ovaj posao JVP „Vode Vojvodine“ „Ganz-u“ će platiti oko 225.000 evra.

Služba za odnose s javnošću i protokol