JVP „Vode Vojvodine“ danas je postavilo  prvu osmatračnicu ptica na zaštićenom prirodnom dobru Parku prirode  „Jegrička“. Osmatračnica je postavljena na temerinskoj obali Jegričke, koja je u drugom stepenu zaštite. Odabir lokacije i uslove postavljanja dao je Zavod za zaštitu prirode Srbije, a na osnovu istraživanja orintofaune, gde je utvrđen određen broj retkih i ugroženih vrsta ptica kao što su:

•    belobrka čigra
•    patka njorka
•    bukavac

Osmatračnica je napravljena od drveta, osnove 3h2 m, visine 5m, po ugledu na osmatračnice koje su postavljene u ostalim zaštićenim prirodnim dobrima. U blizini osmatračnice biće postavljene i piknik klupe sa stolovima i info- table. Postavljanje osmatračnice i mobilijara je koštalo oko 200.000,00 dinara, a sredstva je obezbedio Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj.

„Postavljanje prve  osmatračnice za ptice samo je deo ambicioznog plana za „Jegričku“. U toku je izmuljenje deonice tog vodotoka od 80m, kod čuvarnice u Temerinu, kao deo pripremnih radova za izgradnju informativnog centra“, rekao je direktor JVP „Vode Vojvodine“, Branislav Radanović.
Odeljenje za marketing i odnose sa javnošću