24.06.08.
novosadski Kej,  nedelja 29. jun, od 17.00 – 21.00

    U nameri da svake godine na drugačiji, a jedinstven način obeleži Dan Dunava 29. jun, JVP „Vode Vojvodine“ raspisalo je ove godine konkurs „Moj metar Dunava“, na koji su mogli da se prijave pojedinci, udruženja građana, organizacije i ustanove iz Vojvodine,  koji žele da na „svom metru“ novosadskog keja predstave svoju delatnost, hobi, umetničke radove, a u vezi su sa Dunavom, životom uz Dunav ili vodnim resursima uopšte.
U predviđenom roku na konkurs se prijavilo preko 70 izlagača iz mnogih vojvođanskih mesta. Među njima ima najviše umetnika, fotografa, vinara, turizmologa, ekologa, ali i raznih udruženja građana koji će svoje umeće prikazati ili demonstrirati na samom keju.
Tezge, koje za sve izlagače obezbeđuje JVP „Vode Vojvodine“, biće postavljene od bivšeg pontonskog prema drumsko-železničkom mostu.

Osećaju „dunavskog identiteta“ i zajedništva doprineće i na trenutak oživljeni duh starog građanskog Novog Sada, u kostimima novosadske gospode i dama s početka prošloga veka.

Najljubaznije Vas molimo da o ovom događaju informišete vaše čitaoce, slušaoce i gledaoce.

Odeljenje za marketing i odnose s javnošću