Novi Sad, 5.09.08.
Posle dvomesečnih radova završeno je ojačavanje nasipa na obalama Dunava u apatinskoj i somborskoj opštini. Kod Bezdana u neposrednoj blizini granice sa Mađarskom i Hrvatskom, na lokalitetu „Tovarnik“,  završeno je ojačavanje obale postavljanjem kamena i peščanim balastima, dok su u neposrednoj blizini apatinske marine slaba mesta na nasipu sanirana postavljanjem dva peščana balasta. Ojačavanje nasipa takozvanim kamenim nabačajem, koje je uradilo preduzeće „Dunav i Tisa“ u Somboru  koštalo je 21, a postavljanje peščanih balasta (kod Bezdana i Apatina), koje je obavilo Vodoprivredno preduzeće „Zapadna Bačka“u Somboru,  11 miliona dinara. Radovi su u potpunosti finansirani sredstvima Svetske banke.
 Međutim ovo nisu jedini radovi na području ove dve opštine, koji će biti finansirani sredstvima svetske banke. U narednih nekoliko dana trebalo bi da počne i sanacija  leve obale reke Dunav kod Apatina, jer je ugovor za radove vredne 25,4 miliona dinara, već potpisan. Sanacija starog keja u Apatinu, koju će izvesti Vodoprivredno preduzeće „Dunav i Tisa“, trebalo bi da bude gotova u roku od šest meseci.