Novi Sad, 26.11.2008.
Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ školske 2008/09 godine sprovodiće u saradnji sa Prirodno matematičkim fakultetom, Departmanom za geografiju, turizam i hotelijerstvo edukaciju dece i omladine pod sloganom „Bistar kao voda“ na teritoriji Grada Novog Sada. Projekat je razvijen u skladu sa Evropskim direktivama o vodama i ima za cilj edukaciju dece i omladine o značaju i zaštiti vodnih resursa.
Nosilac projekta je profesor geografije Tijana Tomić zaposlena u JVP „Vode Vojvodine“.

 Ciljne grupe su:
•    DIREKTNE
1.    deca predškolskog uzrasta (3-7 godina)
2.    deca koja pohađaju osnovnu školu (7-15 godina)
3.    omladina koja pohađa srednje škole (15-19 godina)
4.    omladina na višim i visokim školama (19-27 godina)

•    INDIREKTNE
1.    vaspitači, učitelji, profesori, nastavnici, roditelji

Prvo u nizu predavanja održano je danas. Uz brošuru „Kapljica – kanalčić“ i prezentaciju prilagođenu njihovom uzrastu, o vodi i vodnim resursima slušali su mališani  jedne od tri najstarije grupe   u Ekološkom vrtiću „Maslač“ na Limanu. Preostale dve predškolske grupe tog vrtića edukaciji „Bistar kao voda“ prirustvovaće  sutra.
Pored Predškolske ustanove „Radosno detinjstvo“, Projekat „Bistar kao voda“ odvijaće se u još devet novosadskih vaspitno-obrazovnih ustanova:

•    Osnovnim školama „Kosta Trifković“, „Svetozar Marković-Toza“ i „Đura Daničić“
•    Gimnazijama „Jovan Jovanović Zmaj“, „Svetozar Marković“ i „Isidora Sekulić“
•    Prirodno-matematičkom fakultetu, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
•    Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju
•    Fakultet tehničkih nauka
Služba za odnose s javnošću i protokol