Novi Sad, 12.09.08.

PROBLEMI NA  BOSUTU

    Šta je uzrok velikog pomora ribe u Bosutu i dalje je neizvesno. Međutim izvesno je da taj vodotok nema adekvatan dotok sveže  vode, da je  na pojedinim delovima gotovo prekriven  bujnom  vegetacijom (najviše je sočivice), da u koritu ima mnogo truleži organskog porekla, da su temperature poslednjih nekoliko dana izuzetno visoke i da riba zbog svega toga nema dovoljno kiseonika, pogotovo noću.

Dodatni problem predstavlja to što Srbija sa Hrvatskom nema regulisanu međudržavnu hidrotehničku saradnju, a čak tri četvrtine sliva Bosuta nalaze se upravo u toj susednoj državi. Kako nema odgovarajućih  pravilnika, Hrvatska nema obavezu da nas izveštava o stanju, pa ni o eventualnom zagađenju Bosuta,  tako ni JVP „Vode Vojvodine“ kao preduzeće koje gazduje vodotokovima u Vojvodini ne može preventivno delovati.

Inače, trenutna sanacija crpne stanice i ustave „Bosut“, kao objekata od značaja za odbranu od poplava koje su oštećene, a brane od poplava jugozapadni Srem,  nemaju nikakve veze sa aktuelnim dešavanjima. Ukoliko bi se ustava i otvorila, s obzirom na to da je nivo Save mnogo niži, voda iz Bosuta slila bi se u Savu što bi izazvalo još veće  probleme i ekološku katastrofu. Radovi na sanaciji ustave „Bosut“, investitora JVP „Vode Vojvodine“,  nisu prouzrokovali snižavanje nivoa vode u Bosutu, naprotiv vodostaj je iznad minimuma definisanog režimom voda, ali je problematičan kvalitet vode iz tog vodotoka jer se u njega sliva deo otpadnih  voda iz Vinkovaca i Đakova. Trenutno stanje može poboljšati samo dotok sveže vode i snižavanje njene temperature, a to se može očekivati već tokom vikenda i najavljenih padavina. Drugi način ubacivanja sveže vode u vodotok, iz tehničkih razloga, nije moguće sprovesti.

Služba za odnose s javnošću i protokol