Novi Sad, 21.08.08.
U cilju poboljšanja funkcionalnosti sistema za odvodnjavanje na području pokrajine JVP „Vode Vojvodine“  od početka godine ugovorilo je  sa 11 vojvođanskih opština  radove vredne preko 360 miliona dinara. Radovi se finansiraju po sistemu pola – pola, (polovinu, odnosno 184 miliona dinara obezbedilo je JVP „Vode Vojvodine“ iz svojih sredstva, a drugu polovinu, odnosno iznos od 178 miliona dinara  opštine).  Najviše novca 109.986.107 dinara biće uloženo na području opštine Šid, u poboljšanje funkcionalnosti sistema za odvodnjavanje na području opštine Subotica biće uloženo 73 miliona, u Pećincima 53 miliona,  u opštini Sremska Mitrovica 52 miliona, u opštinu Kikinda gotovo 40 miliona, u opštinu Kovačica skoro 30 miliona, na području apatinske opštine u ove radove biće uloženo 19,6 miliona, u Novom Kneževacu 15 miliona, u Somboru 9,8 miliona, u Alibunaru 8,9, dok će  u opštinu Vršac za ovakvu vrstu radova biti uloženo nešto više od 4,5 miliona dinara.
Manji deo radova u iznosu od  6,9 miliona već je završen, dok  su radovi vredni 171 miliona dinara u punom jeku.
Napominjemo da je JVP „Vode Vojvodine“ planom radova za 2008. godinu za ove namene predvidelo preko 250 miliona dinara, odnosno da bi u saradnji sa opštinama, ukoliko one pokažu interes, na ovakav način u funkcionalnost sistema za odvodnjavanje moglo da se uloži još oko 140 miliona dinara.
Služba za odnose s javnošću i protokol