Novi Sad, 24.06.08.
Tokom ove nedelje uspešno je priveden kraju jednogodišnji projekat finansiran od strane Evropska agencija za rekonstrukciju, u okviru  programa prekogranične saradnje «Susedski program» 2004-2006. između Mađarske i Srbije.
Projekat ima za cilj unapređenje zajedničkog sistema za odbranu od poplava u pograničnom pojasu, odnosno u Srbiji od državne granice do Bezdana, a u Mađarskoj od granice u dužini od 2.1 km.
Projekat je realizovan sa prekograničnim partnerima iz Mađarske nadležnim za vodoprivredu (Adukovizig) i lokalnim samoupravama iz Baje i Sombora.
Program realizovan u Srbiji je vredan 74.373 evra, i u okviru njega su obavljena detaljna geodetska i geomehanička ispitivanja duž celog pograničnog pojasa, sačinjen projekat sanacije slabog lokaliteta na nasipu i obezbeđena adekvatna oprema. Sličan program je realizovan i u Mađarskoj, što daje osnovu pouzdanijeg planiranja budućih aktivnosti pri odbrani od poplava i smanjenja rizika od poplava u pograničnom pojasu.
Napominjemo da bi eventulanim poplavama bilo ugroženo preko 32.000 hektara površina, koje se trenutno štite dunavskim nasipima dužine 55.4 km, od čega u Mađarskoj 47.8, a u Srbiji 7.6 km nasipa. Na ugroženom području nalazi se i 12 naselja, od toga u mađarskoj 9, a u Srbiji 3 naselja.
Ovaj projekat finansiran sredstvima iz fondova Evropske unije, od izuzetnog je značaja ne samo za stanovništvo ugroženih područja, već i za poljoprivredne proizvođače, rekreativne objekte i zaštićeno Prirodno dobro „Gornje Podunavlje“.