Svetska konferencija o kanalima 2009

 
Više od stotinu stručnjaka, profesionalaca i entuzijasta sa tri kontinenta okupilo se na 22. svetskoj konferenciji o kanalima, održanoj od 21. do 27. septembra 2009. godine u Srbiji.

Pod motom „Istok i zapad će se sresti“, ovakva Konferencija prvi put se održala u nekoj od zemalja Jugoistočne Evrope. Sam događaj bio je usmeren na podizanje svesti o kanalima i regulisanim plovnim putevima i unapređenje njihovih ekonomskih svojstava. Za nas, ovo je bila prilika da na međunarodnoj sceni predstavimo napore domaće vodoprivrede. Fokus Konferencije bili su unutrašnji plovni putevi sliva Srednjeg podunavlja, čiji značajan deo čine kanali Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav.

Uloga glavnog organizatora Konferencije pripala je Javnom vodoprivrednom preduzeću „Vode Vojvodine“, a suorganizatora Udruženju „Dunavski propeler“. Podršku organizaciji događaja dala je Međunarodna asocijacija za unutrašnje plovne puteve (Inland Waterways International), a generalni pokrovitelj bila je Vlada AP Vojvodine.

           

    * 120 učesnika iz 17 zemalja sveta – Kanade, Sjedinjenih Američkih Država, Irske, Velike Britanije, Francuske, Holandije, Švajcarske, Italije, Švedske, Nemačke, Poljske, Austrije, Hrvatske, Mađarske, Srbije, Koreje i Kine.

 

    * Prvi put u dve decenije dugoj istoriji održavanja Svetske konferencije o kanalima u ovom događaju učestvovali su i delegati iz zemalja Azije.

 

    * 58 autora prezentovalo je radove za vreme trodnevnog stručnog skupa održanog u Novom Sadu (23 – 25. septembar 2009) u Kongresnom centru „Master“ u okviru sledećih tema:

1. svetski i evropski pristupi unutrašnjim plovnim putevima;

2. novi i obnovljeni unutrašnji plovni putevi u Evropi i svetu;

3. industrijska baština na unutrašnjim plovnim putevima i ekonomski razvoj;

4. kanali i turizam;

5. kanali i plovidba;

6. kanali i životna sredina.

    * Kako bi se učesnicima iz celog sveta na što bolji način predstavili potencijali sliva Srednjeg podunavlja u našoj zemlji, organizovana su dva studijska putovanja, jedno po Đerdapskoj klisuri i drugo po značajnim lokalitetima na kanalima Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav.

 

Održavanje Svetske konferencije o kanalima omogućilo je da se unapredi regionalna i međunarodna saradnja, uspostave novi kontakti i razmene iskustva koja mogu dovesti do buduće saradnje u vodoprivredi na širem nivou, ali istovremeno i da se snažno promovišu domaći resursi.

    * Predstavljanje plovnih potencijala naše zemlje sa posebnim osvrtom na perspektivu Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav u okviru evropske mreže plovnih puteva
    * Saradnja sa Holandsko-srpskim poslovnim savetom, Svetskim forumom gradova na vodi, Dunavskom rektorskom konferencijom…
    * Promocija vrednih vodoprivrednih objekata industrijske baštine u Vojvodini i primena svetskih trendova u njihovom očuvanju
    * Na inicijativu JVP Vode Vojvodine predstavnici pet vojvođanskih opština – Sombora, Vrbasa, Kule, Srbobrana i Bečeja, potpisali su tokom Konferencije sporazum o osnivanju Asocijacije gradova na Velikom bačkom kanalu
    * Unapređenje imidža Srbije i Vojvodine – učesnici Konferencije poneli su sa sobom lepa sećanja, a ovo je utisak Pamele Buel iz državne kanadske agencije koja se stara o prirodnim dobrima „Parks Kanada“: „Nikada neću zaboraviti dobrodošlicu koju ste nam priredili, kao ni brojne divne događaje koje ste organizovali kako bi nam pokazali svoje kanale, kulturu i tradiciju“.