Rezolucijom Ujedinjenih nacija 1992. za Svetski dan voda proglašen je 22. mart, a ove godine posvećen je tranzitnim vodama.

Dugo je vladala zabluda da je Srbija bogata vodnim resursima. Međutim, ukoliko se uzme u obzir činjenica da preko 92 procenta svih voda na području Srbije dolaze sa drugih teritorija, odnosno da su u pitanju tranzitne vode, onda je jasno da raspoložive resurse treba racionalno koristiti.

Ovo je posebno izraženo u Vojvodini gde su tranzitne vode 100 puta veće od sopstvenih, a u sušnim godinama sopstvenih voda gotova da i nemamo. Takvo stanje izuzetno je nepovoljno za vodoprivrednu delatnost. Ovo je posebno izraženo kod kvaliteta voda. Uticaj na kvalitet voda svodi se samo na unutrašnje vode, dok se kod tranzitnih (stranih) to svodi na njihovo samoprečišćavanje. Srećna okolnost je činjenica da je Srbija uglavnom okružena članicama Evropske unije ili kandidatima za ulazak u EU, pa ih odredbe Evropske direktive o vodama obavezuju na poštovanje određenih standarda, odnosno dostizanje „dobrog“ statusa reka.

Upravljanje i gazdovanje internacionalnim i prekograničnim vodotocima i njihovim slivovima zahteva kompleksu saradnju svih država sliva, potpisivanje određenih bilateralnih i multilateralnih sporazuma, protokola i pravilnika.

JVP „Vode Vojvodine“ realizuje poverene poslove međunarodne saradnje Republike Srbije u oblasti voda regulisane bilateralnim sporazumima sa Mađarskom i Rumunijom koji su zaključeni još 1955. godine. Intenzivne aktivnosti i saradnja sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom uskoro bi trebalo da rezultiraju potpisivanjem bilateralnih sporazuma i sa tim susednim državama.

U cilju održivog upravljanja vodnim resursima, JVP „Vode Vojvodine“ učestvuje u radu i međunarodnih komisija i njihovih radnih tela, Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav (ICPDR), Savske komisije, a aktivno učestvujemo i na realizaciji raznih projekata koji se finansiju iz fondova EU.