Tehnička dokumentacija za nadvišenje dela odbrambene linije Grada Novog Sada na keju, koja je najniža na toku Dunava kroz našu zemlju, biće gotova u narednih dvadesetak dana. Trenutno je u toku tehnička kontrola Glavnog projekta, koja bi prema najavama revizora trebalo da bude gotova krajem sledeće nedelje. Ukoliko bude primedbi na Glavni projekat, uobičajeno je da se projektantu daje rok od 15 dana da se eventualne primedbe otklone.

Tehnička kontrola Glavnog projekta za nadvišenje obale kanala od novosadske prevodnice do uliva kanala DTD u Dunav već je urađena, a Fond za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, kao finansijer, objavio je tender za izvođače radova na tom delu nasipa u Novom Sadu.  

 

Novi Sad, 07.05.09.