JVP „Vode Vojvodine“ organizuje od 25. juna do 1. jula 2009. godine regatu na kanalu Hs DTD od Novog Sada do Deronja i dalje Dunavom, od Bogojeva do Novog Sada pod nazivom „Vode Vojvodine – Regata 2009″. Ova sedmodnevna regata obuhvata 200 kilometara plovnih puteva Vojvodine, uz posete Bačkom Petrovcu, Ruskom Krsturu, Deronjama – Tamburica fest 2009 i Bačkom Novom Selu.

Zainteresovani nautičari i zaljubljenici u plovidbu mogu da se prijave za učešće u regati najkasnije do 15. juna 2009. godine. JVP „Vode Vojvodine“ obezbeđuju za učesnike regate komandni brod, 20 litara goriva za plovilo, prateće službe za regatu i besplatan prolaz kroz prevodnice. 

Prijave za regatu mogu se naći u novosadskim nautičkim klubovima ili preuzeti sa sajta JVP „Vode Vojvodine“. Popunjenu i potpisanu prijavu potrebno je poslati poštom ili dostaviti lično na pisarnici JVP „Vode Vojvodine“, Bulevar Mihajla Pupina 25, 21 000 Novi Sad.