Odbrana od unutrašnjih voda

 

Izuzetno nepovoljan razvoj hidrometeorološke situacije uslovio je da u nekim područjima Vojvodine odbrana od unutrašnjih voda traje već nekoliko meseci. Padavine su u nekim područjima i četiri puta veće od proseka.

 

            Vanredna odbrana od poplava unutrašnjih voda uvedena je danas na melioracionim područjima:

              – DTD „Senta“ Senta, na sistemu za odvodnjavanje „Kereš“, 

  – VDP „Šajkaška“ Novi Sad, na sistemu za odvodnjavanje „Temerin“,

              – VDP „Srednji Banat“ Zrenjanin , na sistemima za odvodnjavanje:

 • Sliv Begejci (cs Begejci, Bikiš most i Itebej mlin, recipijent Plovni Begej),
 • Sliv Međa (cs Međa i ustava na Šlajz kanalu, recipijent Plovni Begej),
 • Sliv Međurečje (cs Međurečje, recipijent Stari Begej),
 • Sliv Mihajlovo (recipijent Kanal DTD),
 • Sliv Taraš (cs Taraš, recipijent Tisa),
 • Sliv Banatski Dvor (cs Banatski Dvor, recipijent Stari Begej),
 • Sliv Belo Blato (cs Belo Blato, recipijent Kanal Begej),
 • Sliv Karađorđevo-Molin (cs Karađorđevo Molin)
 • Sliv Jorgovan (cs Jorgovan)
 • Sliv Itebej – Crnja (cs Itebej – Crnja)
 • Sliv Turski Begej (cs Turski Begej)
 • Sliv Žitište – Klek (cs Žitište)
 • Sliv Melenci II
 • Sliv Zrenjanin (cs Zrenjanin)
 • Sliv Taraš (cs Taraš)
 • Sliv Belo Blato (cs Belo Blato)
 • Sliv Aleksandrovački kanal (cs Zrenjanin)
 • Sliv Šozo
 • Sliv Babatovo
 • Sliv Mužlja – Lukino Selo (cs Mužlja)
 • Sliv Mužlja
 • Sliv Elemir – Aradac
 • Sliv Knićanin – Čenta (cs Čenta)
 • Sliv Oređ – Bele Bare (cs Oređ – Bele Bare)
 • Sliv Neuzina (cs Vener)

 

Redovna odbrana od unutrašnjih voda na snazi je na melioracionim područjima :

– DTD Senta, celo melioraciono područje,

– VDP „Gornji Banat“ Kikinda , na sistemu za odvodnjavanje „Katahat“,

– DVP „Tamiš – Dunav“ Pančevo (na sistemima za odvodnjavanje „Jabučki“, deo „Nadele“, „Pančevački 33″ i „Aerodromski“),

– VDP „Zapadna Bačka“ Sombor, celo melioraciono područje,

– VP „Sava“ Šabac, celo melioraciono područje.

 

Mesne zajednice upućuju stalne apele za pomoć. Dodatni problem predstavlja povećanje nivoa vodotokova (nigde nema gravitacione odvodnje). Uočava se porast nivoa podzemnih voda jer su nivoi u direktnoj vezi sa obilnim padavinama (u maju je palo i preko 200 mm padavina a prosek je oko 50 mm). Padavine direktno utiču na nivoe podzemnih voda. Otežan je pristup mehanizacije. Crpne stanice pojačano rade na svim delovima vodnog područja JVP „Vode Vojvodine“.

Na područjima gde nije proglašena odbrana radi se pojačano (na granici proglašavanja).

Nije odbijen nijedan zahtev lokalne samouprave bez obzira na činjenicu da vodoprivreda nije zadužena za intervencije u naseljima. Angažovanost na području nije adekvatno praćena od strane vlasnika poljoprivrednog zemljišta (parcela) jer nisu „šlicovali“ suvišnu vodu sa parcela u odvodne kanale iako su visinski gledano za to bili stvoreni uslovi.

Na pojedinim lokacijama u opštinama Zrenjanin i Sombor radovi u naseljima se izvode uz intervenciju žandarmerije jer vlasnici parcela ne dozvoljavaju pristup mehanizaciji.

 

Stanje na vodotocima

 

Na području Vojvodine odbrana od poplava se sprovodi na ukupno 429,96 km odbrambene linije.

Redovna odbrana od poplava na snazi je na ukupno 394,75 km odbrambene linije na Dunavu, Tisi, Tamišu, Karašcu sa Ustavom „Čenta“, Letnji nasip „Đala“ i Kanal Begej. Mere redovne odbrane od poplava uvedene su danas na vodotoku Tamiš, deonica od državne granice do Sečnja – desni nasip 16,3 km, i levi nasip 14,23 km. 

Vanredna odbrana od poplava proglašena je danas na brani i akumulaciji „Pavlovci“, na kanalu Kudoš. Vanredna odbrana od poplava na snazi je na ukupno 35,21 km odbramene linije, odnosno na 18,88 km na vodotoku Zlatica i 16,33 km na vodotoku Plazović, kao i na brani Veliko Središte.

Novi Sad, 02.06.2010.