Novi Sad, 13. jun 2010.

SUTRA DUNAV KOD NOVOG SADA 690 cm

 

Pri vodostaju od 780 cm, poplavni talas na Dunavu danas kulminira kod Apatina, kao što je prognozama i predviđeno. Vrh poplavnog talasa na Dunavu kod Novog Sada očekuje se sutra, 14. juna 2010, a prognozirani vodostaj je 690 cm.

Na vodomeru kod Bezdana jutros je izmereno 714 cm, što je za 6 cm manje nego prethodnog dana. Kod Novog Sada jutros je izmereno 679 cm.

Vodoprivredni stručnjaci smatraju da branjeno područje ne bi trebalo da bude ugroženo, ali se iz preventivnih razloga preduzimaju sve neophodne mere. Pošto se radi o izuzetno visokim vodostajima, osmatračke službe su danonoćno na terenu gde obilaze odbrambene linije i po potrebi saniraju uočena slaba mesta. Pri ovim vodostajima ugroženi su niži delovi naselja na desnoj obali Dunava u kojima ne postoji izgrađena odbrambena linija – Beočin, Čerević, Banoštor i Čakije, kao i regionalni put Beočin-Neštin-Bačka Palanka. JVP „Vode Vojvodine“ pruža stručnu i pomoć u materijalu ovim opštinama, koje su nadležne za sprovođenje odbrane od poplava u delovima gde ne postoji izgrađena odbrambena linija.

Olakšavajuća okolnost je što će ovaj poplavni talas, iako visok, kratko trajati.

Na ukupno 817,10 km odbrambene linije u Vojvodini sprovode se mere odbrane od poplava, od čega je 358,44 km u vanrednoj odbrani. Danas je ukinuta redovna odbrana od poplava na vodotoku Stari Begej, pri vodostaju od 172 cm, izmerenom jutros u 7 sati.