Vodostaj Dunava kod Bezdana i Apatina beleži opadanje u odnosu na juče, pa je jutros izmereno 17, odnosno 10 centimetara manje nego prethodnog dana. Iako vodostaj Dunava kod Bogojeva beleži pad za 5 centimetara, na toj deonici i dalje su na snazi mere vanredne odbrane od poplava. Kod Novog Sada, i nizvodno, vodostaj je i dalje u porastu i za 8 centimetara je viši nego juče.

PREGLED  HIDROMETEOROLOŠKIH PODATAKA

 

VODOTOK

VOD.STANICA

Vodostaj

07.07.2009.

Vodostaj

08.07.2009.

D U N A V

„Bezdan“

649 (-11)

632 (-17)

 

„Apatin“

724 (-4)

714 (-10)

 

„Bogojevo“

709 ( 1)

704 (-5)

 

„Bačka Palanka“

624 ( 9)

627 ( 3)

 

„Novi Sad“

584 ( 12)

592 ( 8)

T I S A

„Titel“

538 ( 13)

546 ( 8)

 

 

 

 

 

Zbog pljuskova u večernjim satima 7.7.2009. godine pod vodom je bila Dunavska ulica u Sremskoj Kamenici. Pošto su ustave u telu nasipa zatvorene, gradska kanalizacija nije bila u mogućnosti da savlada otpadnu i atmosfersku vodu pa su poplavljenji objekti u nižem delu Dunavske ulice, što je uz pomoć vatrogasaca sanirano.

U toku današnjeg dana biće postavljena veća pumpa „Veda“ na nasip u Sr. Kamenici da bi u slučaju većih padavina pomogla u prepumpavanju vode iz Dunavske ulice preko nasipa u Dunav.

Na deonicama Dunava, Tise i Kanala DTD i Begej i dalje se mogu uočiti pojave vodoleži, prokvašenja i rupa od divljih životinja. Zbog toga je pojačana kontrola i osmatranje ovih pojava, a na nekoliko deonica obavljeno je i košenje trave i rastinja da bi se omogućilo uočavanje ovakvih negativnih pojava na odbrambenim objektima.

Dužina odbrambene linije na kojoj se sprovode mere redovne odbrane od poplava je 295,77 km, na Dunavu 153,92, Tisi 86,63, Kanalu DTD 42,46 i Kanalu Begej 12,76 km. Vanredna odbrana i dalje je na snazi na 58,90 km  Dunava.

PROGNOZA VODOSTAJA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA (RHMZ)

Na Dunavu do Bogojeva vodostaji su u manjem opadanju, a nizvodno u manjem porastu. Sinoć je vrh talasa bio kod Bačke Palanke pri vodostaju 628 cm. Od Bezdana do Novog Sada vodostaji su iznad granica redovne odbrane, a kod Bogojeva vodostaj je za 4 cm iznad granice vanredne odbrane od poplava. Naredna dva-tri dana vodostaji će do Bačke Palanke biti u manjem opadanju i opadanju, a nizvodno u stagnaciji i manjem porastu. Nizvodno od Novog Sada vodostaji neće dostići granice redovne odbrane od poplava.
Na Tisi vodostaji su u stagnaciji, a kod Titela zbog uticaja visokog vodostaja Dunava u manjem porastu. Kod Titela vodostaj je iznad granice redovne odbrane od poplava. Naredna dva dana vodostaji će biti u stagnaciji, a kod Titela u manjem porastu.

8. jul 2009.