Kako je i prognozirano, vodostaj Dunava polako počinje da opada, uzvodno kod Bezdana i Apatina 19 i 16 centimetara, dok je kod Novog Sada nivo vode danas niži za 7 cm.

PREGLED  HIDROMETEOROLOŠKIH PODATAKA

VODOTOK

VOD.STANICA

Vodostaj

09.07.2009.

Vodostaj

10.07.2009.

 
 

MARKOVAČKI POTOK

Vodomer u telu brane „Veliko Središte “

316 ( 3)

284 (-32)

 

D U N A V

„Bezdan“

615 (-17)

596 (-19)

 

 

„Apatin“

701 (-13)

685 (-16)

 

 

„Bogojevo“

691 (-13)

674 (-17)

 

 

„Bačka Palanka“

621 (-6)

613 (-8)

 

 

„Novi Sad“

591 (-1)

584 (-7)

 

T I S A

„Titel“

548 ( 2)

544 (-4)

 

 

Zbog uticaja vodostaja Dunava i na reci Tisi vodostaj prelazi u opadanje, pa je kod Titela jutros izmereno 4 centimetra manje nego prethodnog dana. Dužina odbrambene linije na kojoj se sprovode mere redovne odbrane od poplava je 354,67 km.

Na brani „Veliko Središte“ na Markovačkom potoku u južnom Banatu i dalje se sprovode mere vanredne odbrane od poplava, mada je i tamo danas vodostaj niži za čak 32 centimetra.

Vodostaji u akumulaciji brane „Veliko Središte“

Tokom jučerašnjeg dana i u toku noći vodostaj u akumulaciji opada.

Stanje na brani

Nisu registrovane nove negativne pojave na brani, ali je osmatranje stanja brane pojačano.

Prognoza vodostaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda

Na Dunavu do Bogojeva vodostaji su u opadanju, a nizvodno u manjem opadanju i stagnaciji. Od Bezdana do Novog Sada vodostaji su iznad granica redovne odbrane od poplava. Narednih dana vodostaji će biti u manjem opadanju. Na Tisi vodostaji su u manjem opadanju. Kod Titela vodostaj je iznad granice redovne odbrane od poplava. Narednih dana vodostaji će biti u stagnaciji i manjem opadanju.

 

10. jul 2009.