Vodostaj Dunava nastavlja tendeciju opadanja na toku kroz našu zemlju, pa je pri vodostaju 509 cm kod Bačke Palanke, ukinuta redovna odbrana od poplava na levoj obali Dunava od Mladenova do Begeča u dužini od 39,30 km.

Dužina odbrambene linije na kojoj se i dalje sprovode mere redovne odbrane je

13, 13 kilometara na Dunavu kod Novog Sada, desna obala u zoni Sremske Kamenice, Petrovaradina i Sremskih Karlovaca. Iz Dunavske ulice u Sremskoj Kamenici uklonjena je pumpa, koja je povremeno prepumpavala vodu iz ulice preko nasipa u Dunav.

PREGLED  HIDROMETEOROLOŠKIH PODATAKA

VODOTOK

VOD.STANICA

Vodostaj

16.07.2009.

Vodostaj

17.07.2009.

 
 

D U N A V

„Bačka Palanka“

535 (-18)

509 (-26)

 

 

„Novi Sad“

522 (-16)

502 (-20)

 

 

 

Prognoza vodostaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda

Na Dunavu vodostaji su u opadanju. Naredna tri dana vodostaji će biti u opadanju, a zatim u manjem opadanju i stagnaciji. Na Tisi vodostaji su u manjem opadanju koje će se nastaviti i narednih dana.

 

17. jul 2009.