Pri izmerenih 414 centimetara kod Novog Sada, UKINUTA JE REDOVNA ODBRANA OD POPLAVA na desnoj obali Dunava u zoni Sremske Kamenice, Petrovaradina i Sremskih Karlovaca, pa je tako preostalih 13,13 kilometara toka Dunava kroz našu zemlju izašlo iz kriterijuma za sprovođenje mera redovne odbrane od poplava.

 

PREGLED  HIDROMETEOROLOŠKIH PODATAKA

 

VODOTOK

VOD.STANICA

Vodostaj

18.07.2009.

Vodostaj

19.07.2009.

Vodostaj

20.07.2009.

 

„Novi Sad“

480 (-22)

453 (-27)

414 (-39)

 

 

                                                                                   

 

Prognoza vodostaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda

 

Na Dunavu vodostaji su u opadanju. Naredna dva dana vodostaji će do Bogojeva biti u porastu, nizvodno u manjem opadanju, a zatim na celom toku u većem porastu. Na Tisi vodostaji su u manjem opadanju sa tendencijom manjeg opadanja.

 

Novi Sad, 20.07.09.