Usled velikog pritiska korisnika vode i sve češćih sušnih perioda JVP „Vode Vojvodine“ pokreće opsežnu terensku akciju izrade detaljnog katastra svih  korisnika vode, stanja njihove dokumentacije i instalisanih kapaciteta. Cilj  akcije je da se legalnim korisnicima omogući dovoljna količina vode, da se steknu uslovi za izradu preciznog bilansa voda, a da se nelegalni korisnici onemoguće da uzimaju vodu sve do legalizacije sistema i pribavljanja vodoprivredne dozvole.

Akcija je pokrenuta danas izdavanjem naloga terenskim radnicima da detaljno popišu trenutno stanje na osnovu kojeg će se akciji priključiti vodoprivredni inspektori i druge nadležne službe. Imajući u vidu generalno stanje u vodoprivredi i surove klimatske promene koje evidentno uzimaju maha i na našem terenu, očekuje se puna saradnja i podrška ovoj akciji Sekretarijata i Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

JVP „Vode Vojvodine“ javno apeluje na korisnike da savesno koriste vodu (po dozvoljenom kapacitetu), a da eventualne zloupotrebe prijave nadležnim službama. Nelegalni korisnici, da bi izbegli rigorozne kazne, moraju hitno prestati korišćenje i pristupiti izradi dokumentacije i dobijanju dozvole na osnovu koje mogu ugovoriti redovno snabdevanje.

Javnost će biti redovno obaveštavana o toku i rezultatima akcije

 

Novi Sad, 28.07.09.