Organizacioni odbor Svetske konferencije o kanalima 2009 raspisuje međunarodni konkurs za najlepše fotografije sa temom kanala pod nazivom  „Kanali: Prateći unutrašnji tok“. Prijave za konkurs mogu se preuzeti na sajtu www.wcc2009serbia.org. 

Foto konkurs: Svetska konferencija o kanalima 2009

Kanali: Prateći unutrašnji tok“

Cilj: Promocija kanala, plovidbe, objekata industrijske baštine na kanalima, života na kanalima, flore i faune kanala. 

Prijava: Prijem fotografija trajaće do 25. avgusta 2009. godine. Potrebno je da radovi budu u skladu sa temom konkursa. Autori treba da dostave radove, uz popunjenu prijavu, na imejl: photo @wcc2009serbia.org.

Propozicije: Svaki autor uz prijavu može poslati najviše tri fotografije. Za svaku fotografiju autor treba da dostavi naziv, navede lokaciju i datum slikanja. Potrebno je da fotografije budu maksimalne veličine 20cm x 30cm, rezolucije 300 dpi, u koloru ili crno-beloj tehnici.

Izbor fotografija: Žiri će napraviti uži izbor najboljih  fotografija. Od fotografija iz užeg izbora žiri će napraviti odabir fotografija koje će biti pripremljene i izložene u okviru izložbe Svetske konferencije o kanalima 2009 koja će biti otvorena 25. septembra 2009. godine i održaće se u dvorcu Marcibanji-Karačonji, Sremska Kamenica. Najbolje fotografije biće objavljene i na sajtu www.wcc2009serbia.org.

Nagrade: I nagrada: 20.000,00 RSD

               II nagrada: 10.000,00 RSD

               III  nagrada: 5.000,00 RSD

Uslovi: Radovi koji se dostave u okviru konkursa se ne vraćaju. Prijavljivanjem na konkurs autori garantuju da je fotografija njihovo autorsko delo i daju saglasnost da prenose pravo na korišćenje fotografija na organizatora konkursa. Organizator ne snosi odgovornost za moguću zloupotrebu (kopiranje, neovlašćeno objavljivanje… prispelih fotografija).

Dodatne informacije mogu se dobiti putem imejla: photo@wcc2009serbia.org.

Kontakt osoba: Jelena Paklar, koordinator Konferencije

                          381 21 48 81 434