Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad

Вести

Od  danas su, na osnovu jutrošnjih vodostaja, ukinute mere redovne odbrane od poplava na svim deonicama odbrambene linije na vodotokovima […]

25. januara 2010.

Sa 31,2 kilometara na Tisi i 6 kilometara na Savi, uključujući i lokalitet Stojšića Bogaz, mere redovne odbrane od poplava […]

22. januara 2010.

Mere redovne odbrane od poplava na snazi su na još 46,64 kilometara odbrambene linije na vodotocima u Vojvodini, od kojih […]

21. januara 2010.

Još 80,9 kilometara na Tisi i 15,44 kilometra na Savi, uključujući i lokalitet Stojšića Bogaz nalaze se u merama redovne […]

20. januara 2010.

POTVRDE, REPROGRAMI I PRIGOVORI – ELEKTRONSKO PODNOŠENJE ZAHTEVA, eUPRAVA