Novi Sad, 12.03.2010.

 

            Merama redovne odbrane od poplava, koje podrazumevaju dežurstva, pojačan nadzor i neprekidno osmatranje, u skladu sa Opštim i Operativnim planom obuhvaćeno je 120 kilometra  vodotoka u Vojvodini. Od toga  na  Kanalu Begej 8,85, na Savi 15,44 (lokalitet Stojšića Bogaz), na Tisi kod Titela 41,67 kilometara, na Dunavu kod Pančeva 52,35  i na Nadeli 2,3 kilometra.

Na svim vodotocima, na kojima se sprovodi redovna odbrana od poplava, beleži se  opadanje nivoa vode.

 

Vodotok

Vod.stanica

Vodostaj

10.03.2010.

Vodostaj

11.03.2010.

Vodostaj

12.03.2010.

Dunav

„Pančevo“

546 (-4)

546 (0)

536 (-10)

 

„Kovin“

556(0)

560 ( 4)

548 (-12)

Tisa

„Titel“

520 (-5)

518 (-2)

505 (-13)

Sava

„Sremska Mitrovica“

610 (-10)

610 (0)

603 (-7)

 

„Šabac“

478 (-7)

477 (-1)

471 (-6)

 

„Hrtkovci“

389 (-4)

382 (-7)

380 (-2)

 

„Progar“

394 (-6)

388 (-6)

384 (-4)

Stari Begej

„Hetin“

205 (-7)

200 (-5)

185 (-15)