Novi Sad, 15.03.2010.

 

            Merama redovne odbrane od poplava, koje podrazumevaju dežurstva, pojačan nadzor i neprekidno osmatranje, u skladu sa Opštim i Operativnim planom obuhvaćeno je još samo 22 kilometra  vodotoka u Vojvodini. Od toga  na   Savi (lokalitet Stojšića Bogaz), 6 kilometara i na kanu Plazović u opštini Sombor 15 kilometara. Na ostalim vodotocima zbog opadanja vodostaja tokom vikenda ukinuta je redovna odbrana od poplava.

Na svim  vodotoci  u Vojvodini vodostaji su u opadanju ili stagnaciji.

 

 

 

 

Vodotok

Vod.stanica

Vodostaj

13.03.2010.

Vodostaj

14.03.2010.

Vodostaj

15.03.2010.

Dunav

„Kovin“

540 (-8)

536 (-4)

536 (0)

Sava

„Sremska Mitrovica“

585 (-18)

576 (-9)

566 (-10)

 

„Šabac“

454 (-17)

445(-9)

433 (-12)

 

„Progar“

368 (-4)

354(-14)

344 (-10)

Plazović

„Riđica“

122

120 (-2)

122 ( 2)

 

„Bački Breg“

112

110 (-2)

109 (-1)