Novi Sad, 16.03.2010.

 

            Merama redovne odbrane od poplava, koje podrazumevaju dežurstva, pojačan nadzor i neprekidno osmatranje, u skladu sa Opštim i Operativnim planom obuhvaćeno je još samo 22 kilometra  vodotoka u Vojvodini. Od toga  na   Savi (lokalitet Stojšića Bogaz), 6 kilometara i na kanu Plazović u opštini Sombor 15 kilometara. Na ostalim vodotocima zbog opadanja vodostaja tokom vikenda ukinuta je redovna odbrana od poplava.

Na svim  vodotoci  u Vojvodini vodostaji su u opadanju ili stagnaciji.