Novi Sad, 07. jun 2010.

SKORO HILjADU KILOMETARA NASIPA U ODBRANI

 

U Vojvodini od ukupno 1.460 kilometara odbrambene linije trenutno je u  odbrani 985,59 kilometara nasipa. Merama REDOVNE ODBRANE obuhvaćeno 972,53, dok se VANREDNA ODBRANA sprovodi na 13,06 kilometra i to na vodotoku Plazović i Letnjem nasipu „Đala“, na Tisi.

 Na Dunavu, Tisi i Savi vodostaji su u porastu, dok se na banatskim vodotocima beleži stagnacija ili opadanje vodostaja.

U skladu sa prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda  da će  Dunav kod Bezdana u petak 11. juna dostići 715 centimetra, odnosno da će biti iznad kriterijuma kada se na toj deonoci  uvodi  VANREDNA ODBRANA OD POPLAVA, JVP „Vode Vojvodine“ u saradnji sa vodoprivrednim preduzećima na terenu  preduzima sve preventivne mere kako branjeno područje ne bi bilo ugroženo. Preventivne mere, odnosno mere redovne odbrane od poplava,  podrazumevaju detaljan pregled odbrambenih objekata i intervencije na nasipu i prinasipskom pojasu prvenstveno na lokalitetima na kojima su u prethodnim odbranama registrovane negativne pojave ( oštećenja, procurenja, izvori, prokvašenja i dr)  analizu plana odbrane na ovim lokalitetima, kao  i obilazak prvih  i drugih odbrambenih linija.

Mere vanredne odbrane od poplava podrazumevaju danonoćni obilazak odbrambenih linija i saniranje uočenih negativnih pojava.

 

I PREGLED  HIDROMETEOROLOŠKIH PODATAKA

VODOTOK

VOD.STANICA

R.O

V.O

VODOSTAJ

06.06.2010.

VODOSTAJ

07.06.2010.

DUNAV

„Bezdan“

500

700

561 ( 37)

599 ( 38)

„Apatin“

600

750

603 ( 25)

633 ( 30)

„Bogojevo“

600

700

546 ( 20)

577 ( 31)

„Bačka Palanka“

530

650

494 ( 12)

512 ( 18)

„Novi Sad“

450

700

515 ( 9)

528 ( 13)

„Pančevo“

530

650

586 ( 10)

590 ( 4)

„Kovin“

530

650

566 ( 8)

574 ( 8)

„Banatska Palanka“

765

865

749 ( 6)

755 ( 6)

TISA

„Titel“

500

650

612 ( 10)

620 ( 8)

„Novi Kneževac“

500

750

686 ( 10)

690 ( 4)

„Senta“

600

800

680 ( 10)

685 ( 5)

„Padej“

550

750

637 ( 22)

643 ( 6)

„Novi Bečej“

500

650

568 ( 10)

575 ( 7)

SAVA

„Jamena“

970

1070

964 (-6)

946 (-18)

„Sremska Mitrovica“

550

650

632 ( 4)

628 (-4)

„Šabac“

400

500

488 ( 2)

487 (-1)

„Hrtkovci“

380

470

393 (-7)

394 ( 1)

„Progar“

350

450

400 ( 8)

408 ( 8)

KUDOŠ

„Vodomer na telu brane „Pavlovci“

786 (-7)

778 (-8)

TAMIŠ

„Jaša Tomić“

340

600

486 (-44)

434 (-52)

„Sečanj“

400

650

526 (-34)

496 (-30)

„Opovo“

74,40

74,90

74,30

74,40 (-0,1)

KANAL BEGEJ

„Zrenjanin“

140

260

190 ( 4)

196 ( 6)

STARI BEGEJ

„Hetin“

200

300

204 ( 14)

214 ( 10)

PLAZOVIĆ

„Riđica“

100

130

120 (-12)

106 (-14)

„Bački Breg“

70

100

134 ( 1)

136 ( 2)

ZLATICA SA GRANIČNOM USTAVOM

„Ustava Granična“

78,30

78,70

78,62 ( 0,04)

78,60 (-0,02)

BAJSKI KANAL

„Ustava Šebešfok“

85,20

85,40

85,17 (-0,03)

85,16 (-0,01)

KANAL DTD

„Prevodnica Bezdan“

85,30

86,00

85,06

85,04

 

 

 

ODBRANA OD UNUTRAŠNjIH VODA

 

Pored sprovođenja odbrane od spoljnih voda, zbog izuzetno velikih količina padavina na području Vojvodine sprovodi se i odbrana od unutrašnjih voda. Vanredna i redovna odbrana od unutrašnjih voda na snazi je na velikom području pokrajine, crpne stanice i mobilne pumpe velikog kapciteta na najugroženijim lokacijama i dalje danonoćno rade, ali je primetno da se voda povlači.