ZA HITNE  RADOVE U BANATU 450 MILIONA DINARA

Najviše problema sa unutrašnjim vodama, odnosno sa poplavljenim i prevlaženim poljoprivrednim površinama i dalje ima na području Srednjeg i Severnog Banata. Na tim područjima i dalje se sprovodi redovna odbrana od unutrašnjih voda. Dobar deo crpnih stanica radi danonoćno, a pojedine opštine proglasile su i vanredne situacije. Imajući u vidu alarmantno stanje na terenu JVP „Vode Vojvodine“ u saradnji sa opštinama započelo je hitne radove na kanalskoj mreži u opštinama Nova Crnja, Žitište, Sečanj, Zrenjanin i Kikinda u koje će biti uloženo oko 130 miliona dinara. Ugovori o sufinansiranju do sada su potpisani sa opštinama Nova Crnja, Žitiše i Zrenjanin, a uskoro se očekuje i potpisivanje sa Kikindom. Opština Nova Crnja izdvojila je pet, Žitište 15, a Zrenjanin 20 miliona dinara. Isto toliko sredstava obezbediće i JVP „Vode Vojvodine“. Predlogom ugovora o sufinasiranju za opštinu Kikinda predviđeno je 25 miliona dinara. Vode Vojvodine takođe će obezbediti 25 miliona dinara za hitne radove u Kikindi.

Pored ovih 130 miliona, u radove u Banatu biće uloženo i 314 miliona dinara obezbeđenih od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarastvo. Najviše sredstava, oko 20 miliona dinara, koštaće čišćenje Glavnog kanala „Itebej – Crnja“ dugog oko 8,5 kilometara. Radovi na tom kanalu trebalo bi da budu okončani u narednih mesec dana, a vodoprivredni stručnjaci očekuju da će se stanje na terenu posle toga znatno popraviti. Pored ovog najvećeg posla, elaboratima radova, a prema prioritetima sa terena, predviđeno je i čišćenje kanalske mreže i sanacija propusta u Srpskom Itebeju, Hetinu, Ravnom Topolovcu, Melencima, Lazarevu, Banatskom Despotovcu, Botošu, Lukićevu, Kleku…

Zbog hitnosti i obimnosti posla, pored vodoprivrednih preduzeća u Zrenjaninu i Kikindi, koja inače održavaju kanalsku mrežu biće angažovana i preduzeća u Kovinu, Pančevu i Somboru. Samo na Glavnom kanalu „Itebej – Crnja“ radiće osam bagera sa pratećom mehanizacijom.

Imajući u vidu visinu sredstava (450 miliona dinara) biće to najobimniji radovi na kanalskoj mreži u Banatu u proteklih 20 godina.