Prevodnica u Kucuri danas je otvorena za plovidbu, nakon sedam meseci radova na remontu elektro i mašinske opreme, vrednih oko 25 miliona dinara. JVP „Vode Vojvodine“ uložilo je napor i u teškim ekonomskim uslovima poslovanja kakvi danas vladaju, uspelo da realizuje remont ovog objekta nakon 30 godina od poslednjih radova. Lučka kapetanija Novi Sad izdala je saopštenje brodarstvu o puštanju prevodnice Kucura u rad.

Prevodnica u Kucuri izgrađena je 1962. godine i nalazi se na magistralnom plovnom putu Bečej – Bogojevo, dok je jedini remont do sada imala 1981. godine. Godišnji promet robe na ovom objektu u proseku je 35.000 tona,  a prevede se do 100 brodova za godinu dana. Zahvaljujući tek okonačnim radovima na remontovanju opreme, prevodnica ne samo da je sigurnija i bezbednija, već i osavremenjena. Radove na remontu mašinske opreme izvodila je „Goša Montaža“ iz Velike Plane, a elektro opreme „Elektro volt“ iz Valjeva.

JVP „Vode Vojvodine“ će se i u budućnosti truditi da iznađe sredstva za ulaganje u održavanje objekata na Hidrosistemu DTD,  kako bi se ova izuzetno važna mreža kanala sačuvala od propadanja.