На систему  који  одводи воду  са овог подручја, очистиће се 11 километара канала у атару насеља Крушчић. После измуљења 43 000 кубика муља, градње две нове и санације једне постојеће уставе систем ће постати двонаменски. Овим ће бити омогућено наводњавање 970 хекатара земљишта. Вредност радова на овом локалитету износи 16 милиона динара, а изводи их ВДП „Бачка“ Врбас. Радови су почели данас.

 

Захваљујући уговору између ЈВП Воде Војводине и Министарства пољопривреде у чишћење и реконструкцију каналске мреже у Војводини овог пролећа биће уложено додатних 500 милиона динара. Радови на подручју 21 војвођанске општине почињу ових дана. У складу са пројектном документацијом припремљеном у ЈВП Воде Војводине постојећи канали ће се очистити и продубити, а уколико буде потребе изградиће се уставе или водозахвати. У првој фази радиће се на 40 двонаменских система у општинама Сомбор, Апатин, Кула, Врбас, Србобран, Суботица, Ада, Сента, Кањижа, Нови Бечеј, Кикинда, Чока, Житиште, Зрењанин, Вршац, Пландиште, Опово, Ковачица, Панчево, Пећинци и Оџаци.

После радова, који би требало да буду окончани током јуна и јула, из ових канала моћи ће се наводњавати око 45.000 хектара земљишта.