Постављање дрвених мобилијара са сунцобранима на стази здравља код бродске преводнице Бечеј само је једна у низу акција у оквиру вишегодишњег пројекта „Вода за живот“ који реализује ЈВП „Воде Војводине“ у сарадњи са локалним самоуправама. Овакви радови доприносе квалитету живота грађана као идеално место за одмор од градске вреве, а све више постају и омиљена излетишта пецароша, љубитеља природе и рекреативаца. До сада је у Општини Бечеј уложено око 8,5 милиона динара у радове на санацији зграде турбинског постројења старе бродске преводнице Бечеј и у измуљивање канала. Ова нова инвестиција само ће допринети још лепшем изгледу обновљене преводнице.

Дрвени елементи који се постављају на обале канала у сагласју су са животном средином, чијем очувању ЈВП „Воде Војводине“ придају велик значај. Намера је да се и кроз овакве пројекте и на овакав начин уређења обале подстакне одрживо коришћење водних ресурса, наутички и еко туризам.

Своју пуну афирмацију пројекат „Вода за живот“ достигао је у периоду од 2009. до 2011. године, када је на обострано задовољство остварена сарадња са готово свим градовима на територији Војводине. У овом периоду кроз програм суфинансирања у хидротехничке и мелиоративне радове уложено је око 740 милиона динара, док је широм Војводине утрошено још 10 милиона динара у постављање дрвеног мобилијара (столова, клупа, сунцобрана, канти за отпатке, салетли…). ЈВП „Воде Војводине“  је у пројектима суфинансирања учествовало са око 330, а  општине са око 408 милиона динара.