Традиционална манифестација „Дани Јегричке“ приведена је крају данашњим квизом знања  о Парку природе Јегричка и значају очувања воде као извора одрживог развоја, еколошком радионицом и цртањем плаката на тему “Порука загађивачима“.  Учешће ученика основних школа са територије општине Темерин на Инфо центру Парк природе Јегричка организовано је у сарадњи са општином Темерин.

Од  19. маја до данас реализоване су активности на чишћењу приобаља Јегричке, такмичења у рекреативном риболову за децу и одрасле, еколошке радионице и изложбе ликовних радова. Програм активности  сачињен је у сарадњи са општинама Жабаљ, Врбас и Темерин. Посебно треба истаћи да је у овој манифестацији учествовало око 300 деце и 100 одраслих. ЈВП Воде Војводине је у сарадњи са општинама обезбедило награде и признања за децу .

Ово је трећа  година како  ЈВП Воде Војводине као Управљач заштићеним подручјем  Парк природе Јегричка, у сарадњи са општинама које су донеле Одлуку о заштити, организује манифестацију „Дани Јегричке“. Циљ манифестације је организовање активности као што су акције чишћења обала Јегричке, такмичења у рекреативном риболову, ликовне колоније, квизови знања, пројекције документарно- еколошких филмова, које ће несумњиво допринети подизању еколошке свести о значају заштите овог заштићеног подручја код локалног становништва, а пре свега код младих. 

Због својих природних вредности и особености, Парк природе Јегричка је 2005. године стављен под заштиту као значајно природно добро ИИИ категорије. Простире се на подручју општина Бачка Паланка, Врбас, Темерин и Жабаљ. Изузетно богат биљни и животињски свет чине 76 врста водених и мочварних биљака, 20 врста риба, 198 врста птица и бројне врсте сисара.