Tradicionalna manifestacija „Dani Jegričke“ privedena je kraju današnjim kvizom znanja  o Parku prirode Jegrička i značaju očuvanja vode kao izvora održivog razvoja, ekološkom radionicom i crtanjem plakata na temu “Poruka zagađivačima“.  Učešće učenika osnovnih škola sa teritorije opštine Temerin na Info centru Park prirode Jegrička organizovano je u saradnji sa opštinom Temerin.

Od  19. maja do danas realizovane su aktivnosti na čišćenju priobalja Jegričke, takmičenja u rekreativnom ribolovu za decu i odrasle, ekološke radionice i izložbe likovnih radova. Program aktivnosti  sačinjen je u saradnji sa opštinama Žabalj, Vrbas i Temerin. Posebno treba istaći da je u ovoj manifestaciji učestvovalo oko 300 dece i 100 odraslih. JVP Vode Vojvodine je u saradnji sa opštinama obezbedilo nagrade i priznanja za decu .

Ovo je treća  godina kako  JVP Vode Vojvodine kao Upravljač zaštićenim područjem  Park prirode Jegrička, u saradnji sa opštinama koje su donele Odluku o zaštiti, organizuje manifestaciju „Dani Jegričke“. Cilj manifestacije je organizovanje aktivnosti kao što su akcije čišćenja obala Jegričke, takmičenja u rekreativnom ribolovu, likovne kolonije, kvizovi znanja, projekcije dokumentarno- ekoloških filmova, koje će nesumnjivo doprineti podizanju ekološke svesti o značaju zaštite ovog zaštićenog područja kod lokalnog stanovništva, a pre svega kod mladih. 

Zbog svojih prirodnih vrednosti i osobenosti, Park prirode Jegrička je 2005. godine stavljen pod zaštitu kao značajno prirodno dobro III kategorije. Prostire se na području opština Bačka Palanka, Vrbas, Temerin i Žabalj. Izuzetno bogat biljni i životinjski svet čine 76 vrsta vodenih i močvarnih biljaka, 20 vrsta riba, 198 vrsta ptica i brojne vrste sisara.