Rekonstrukcija i stabilizacija odbrambenih  nasipa na Tisi trenutno je najveća investicija u vodoprivredi. Na levoj (banatskoj) strani Tise rekonstruiše se 19 kilometara nasipa, uzvodno od ušća Kanala Begej. Ugovorena vrednost radova koji su počeli u novembru prošle godine je 670.667.164 dinara, a trebalo bi da budu gotovi do kraja marta 2013. godine. Do sada je završeno oko 8,5 kilometara predviđene deonice, dok će po okončanju svih predviđenih radova nasip u proseku biti navdišen za oko 1,5 metara.

Ova deonica odbrambenog nasipa ima u zaleđu celu teritoriju grada Zrenjanina, više od 20 naseljenih mesta i oko 190.000 stanovnika. Površina priobalnog područja oko reke Tise zauzima oko 260.000 ha i najvećim delom se radi o kvalitetnom poljoprivrednom zemljištu. Poplavni talas iz 2006. godine, kada je Tisa kod Titela dostigla rekordnih 818 cm, pokazao je da nasip nema dovoljnu visinu i da nije siguran. Stoga su radovi na rekonstrukciji ove deonice nasipa vrlo značajni i dugo se čekalo na realizaciju projekta. Radove izvodi konzorcijum „Energoprojekt – niskogradnja“ Beograd i „Dunav grupa agregati“ Novi Sad, a finansira ih Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odnosno Republička direkcija za vode iz kredita Svetske banke. Upravljanje projektom i nadzor povereni su JVP Vode Vojvodine.

Pored ovih, u toku i radovi na sanaciji obaloutvrde na četiri deonice na desnoj obali Tise, nizvodno od Žabaljskog mosta prema Mošorinsakom bregu. Na tim lokalitetima korito Tise se jako približilo samom nasipu, a obaloutvrda bi trebalo da spreči dalje erodiranje obale. Ugovorena vrednost ovih radova koji bi trebalo da budu gotovi početkom marta 2013. godine je 543.852.261 dinara, a do sada je završeno 86 procenata. Ovaj deo nasipa na bačkoj obali Tise štiti naselja Titel, Lok, Vilovo, Gardinovci, Šajkaš, Mošorin, Žabalj i Đurđevo sa više od 10.000 stanovnika.

I ovi radovi finansiraju se iz kredita Svetske banke, a izvodi ih konzorcijum Vodoprivredno preduzeće „Regulacije“ Sremska Mitpovica i Vodoprivredno preduzeće „Ćuprija“ Ćuprija. JVP Vode Vojvodine i ovde upravlja projektom i nadzire radove.

 

Radove na rekonstrukciji i stabilizaciji odbrambenih nasipa na Tisi obišli su danas pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Goran Ješić i direktor JVP „Vode Vojvodine“ prof. dr Atila Salvai.