Seminar o održavanju hidromašinske opreme na vodoprivrednim objektima održan je 24. i 25. oktobra u Dokumentacionom centru „Nikola Mirkov“ u Sremskoj Kamenici. Učesnici seminara bili su inženjeri i mehaničari koji su imali priliku da dopune svoje znanje o montažnim postupcima, alatu i priboru koji se primenjuje u održavanju hidromašinske opreme vodoprivrednih objekata.