Завршна конференција међународног пројекта „Унутрашњи пловни путеви“ (Wатерwаyс Форwард) одржаће се у 7. и 8. новембра 2012. године у Паризу. Учесници у пројекту, који долазе из 11 земаља Европске уније, те Норвешке и Србије, говориће на које све начине унутрашњи пловни путеви могу подржати економски раст, такозвану „зелену“ економију и пловидбу.

Пројекат „Унутрашњи пловни путеви“ траје три године и одвија се у оквиру програма Европске уније ИНТЕРРЕГ ИВ са циљем да се унапреди управљање регионалним унутрашњим пловним путевима. ЈВП „Воде Војводине“, премда у статуасу посматрача на пројекту, добило је изузетно високе оцене за свој учинак у развоју пројекта од партнера из европских земаља.