Završna konferencija međunarodnog projekta „Unutrašnji plovni putevi“ (Waterways Forward) održana je 7. i 8. novembra 2012. godine u Parizu. Tokom manifestacije delegati su upoznati sa radom partnera koji su učestvovali na ovom projektu, a govorilo se o tome kako unutrašnji plovni putevi mogu poržati ekonomski rast, takozvanu „zelenu“ ekonomiju i plovidbu.

Takođe razmotreni su uspesi koje su dostigli partneri u projektu „Unutrašnji plovni putevi“ kao i razvoj regionalnih akcionih planova. Srbija, tj. Vode Vojvodine,  iako nije direktni partner u projektu već ima status posmatrača, dobila je izuzetno visoke ocene za svoj učinak u razvoju projekta od partnera iz evropskih zemalja.

Iako je ovaj projekat zvanično doveden do kraja, u planu je nastavak partnerstva i nakon 2012. godine  radi lakšeg razmenjivanja dobrih iskustava, zajedničkih razvijanja inovativnih pristupa, kao i promocije unutrašnjih plovnih puteva u kontekstu multifunkcionalnog korišćenja.