Највећи део средства из овогодишњег плана пословања, готово 3 милијарде, намењен је одржавању система за одводњавање, одржавању  заштитних објеката и Хидросистема Дунав Тиса Дунав.