Захваљујући ИПА програму прекограничне сарадње Мађарска-Србија, у ком учествујемо са водопривредним предузећем из Сегедина, у измуљење Јегричке биће уложено 190.000 евра – рекао је в. д. директора ЈВП “Воде Војводине” Мирко Аџић на данашњој конференцији поводом почетка пројекта „Еколошко управљање водама у равничарским пределима“. Трећи партнер на овом пројекту је Фонд „Европски послови“ АП Војводине.

Буџет пројекта, који је почео 1. фебруара 2013, а трајаће 18 месеци, износи близу 600.000 евра. За измуљење Јегричке у оквиру овог пројекта намењено је 190.000 евра, док је за „Воде Војводине“ одобрено укупно 234.277 евра. Остатак новца биће утрошен на опрему, остале радове и техничку контролу. За АП Војводину овим пројектом предвиђено је укупно 301.704 евра, од чега су 85% бесповратна средства из ИПА фонда.

Ово је још један од бројних међународних пројеката и трећи по реду из ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија у којима учествује ЈВП „Воде Војводине“, а у плану је измуљивање нешто више од 6 км Јегричке на територији Сирига, Општина Темерин. Ови радови допринеће побољшању протока и квалитета воде у Јегричкој и очувању биљних и животињских врста. У склопу пројекта биће спроведен и мониторинг квалитета воде и муља. Иначе, водоток Јегричка, дужине 64 километара, од изузетног је значаја као станиште ретких врста биљака и животиња, због чега је 2005. године стављен под заштиту као парк природе.

Циљ овог пројекта јесте повезивање надлежних институција у Војводини и јужној Мађарској које су задужене за превенцију поплава и изливање речних токова.