Мере редовне одбране од поплава уведене су данас на појединим деоницама на рекама Дунав, Тамиш, водотоцима Надела и Брзава и каналу Азотара. Укупна дужина одбрамбене линије на којој се спроводе мере редовне одбране од поплава данас износи 256 километара. Поред поменутих водотока, редовна одбрана од поплава важи и на појединим деоницама на Сави, Тиси и каналу Бегеј. Мере ванредне одбране од поплава и даље су на снази на брани „Велико Средиште“ на Марковачком потоку.