Ниво воде на водотоцима у Војводини и даље је у опадању. На Дунаву код Новог Сада измерено је 15 цм мање него јуче и водостај износи 598 цм, док је код Бездана 558, за 26 цм мање него јуче.
Редовна одбрана од поплава и даље се спроводи на Тиси код Титела, као и на свим деловима Дунава, док је ванредна одбрана на снази код Богојева и Бачке Паланке јер је на тим местима регистровано највише водолежи, извора и процурења
Дужина одбрамбене линије иста је као и јуче. Редовна одбрана спроводи се на око 343 километара насипа, док је ванредна на снази на 98 километара.