Na teritoriji Opštine Odžaci, trenutno su u toku radovi na uređenju kanalske mreže koji bi trebalo da poboljšaju odvodnjavanje okolnog zemljišta.  U Mesnoj zajednici Odžaci  izmuljuje se godinama problematični  kanal 1-A, na dužini od oko 1 km, a predviđeno je da se izvadi i trancportuje  oko 1.700 m³ materijala. Procenjena vrednost radova koje izvodi VD „Dunav“ u Bačkoj Palanci iznosi skoro dva miliona dinara, a krajnji rok za završetak je 15. septembar ove godine.

Imajući u vidu da se u ovaj kanal ulivaju otpadne vode iz JKP „Usluga“, „Iteks Lola Ribar“, „Stil“ konfekcije i fabrike „Odžačanka“, kao i to da je analizom sedimenata i vode u kanalu otkriveno povećano prisustvo nekih teških metala,  izmuljeni materijal se ne može, kako je uobičajeno, raširiti po okolnom terenu. Mulj se  tovari  u kamione sa nepropusnim kadama i transportuje na lokalnu deponiju, na kojoj se kasnije smešta u specijalne kasete koje sprečavaju njegovo curenje . Pošto kamioni prolaze kroz naselje  Javno komunalno preduzeće „USLUGA“ obezbedilo je cisternu vode koja ide iza kamiona i ukoliko zatreba  pere put.

Radovi se  finansiraju iz tzv. trojnog finansiranja, u kom troškove dele JVP Vode Vojvodine, Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine i lokalne samouprave.