На територији Oпштине Оџаци, тренутно су у току радови на уређењу каналске мреже који би требало да побољшају одводњавањe околног земљишта.  У Месној заједници Оџаци  измуљује се годинама проблематични  канал 1-A, на дужини од око 1 км, а предвиђено је да се извади и транcпортује  око 1.700 м³ материјала. Процењена вредност радова које изводи ВД „Дунав“ у Бачкој Паланци износи скоро два милиона динара, а крајњи рок за завршетак је 15. септембар ове године.

Имајући у виду да се у овај канал уливају отпадне воде из ЈКП „Услуга“, „Итекс Лола Рибар“, „Стил“ конфекције и фабрике „Оџачанка“, као и то да је анализом седимената и воде у каналу откривено повећано присуство неких тешких метала,  измуљени материјал се не може, како је уобичајено, раширити по околном терену. Муљ се  товари  у камионе са непропусним кадама и транспортује на локалну депонију, на којој се касније смешта у специјалне касете које спречавају његово цурење . Пошто камиони пролазе кроз насеље  Јавно комунално предузеће „УСЛУГА“ обезбедило је цистерну воде која иде иза камиона и уколико затреба  пере пут.

Радови се  финансирају из тзв. тројног финансирања, у ком трошкове деле ЈВП Воде Војводине, Секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине и локалне самоуправе.